Behovet for kommunikasjon

Spørsmål: Folk som er seriøst involvert i den integrerende metoden føler behov for et lignende samfunn, fordi de ikke takler disse sakene individuelt. De ønsker mer kommunikasjon. Lar dette seg gjøre virtuelt?

Svar: For å kunne løse helhetlige problemstillinger, er vi nødt til å føle, høre og på en måte «lukte» folk. Vi er som dyrene og oppfatter folk i deres fysiske dimensjon. Derfor er ikke virtuell kommunikasjon nok.

Muligens vil vi èn dag få virtuelle kontaktformer som skaper en illusjon av tilstedeværelse, men foreløpig er det ikke sånn. Vi er nødt til å forsikre oss om at folk føler fullstendig kommunikasjon. Det er på denne måten vi selv må skape et indre sted og alt som kan bistå mennesker, til hvor og hvordan ikke lengre har noen betydning. Etterpå vil de også kunne føle det fra en avstand, på samme måte som en mor føler ungen sin.

Fra en samtale om integrerende undervisning, 4/4/13

Kommentarer / Spørsmål