Da vil du aldri mer stjele

Spørsmål: Hvorfor sier man at det omsluttende lyset blir til en beholder (Kli) for å ta imot det øvre lyset? Er ikke dette kun en betingelse for å jobbe med ønsket om å ta imot nytelse?

Svar: Det er ikke helt slik det er. I realiteten er det slik at ønsket om å ta imot nytelse aldri tar opp i seg det øvre lyset i forkant av restriksjonen siden det ikke er ment for å ta imot lyset i utgangspunktet.

Ønsket om å ta imot nytelse vil aldri kunne fylles med lyset siden det er motsatt av det. Loven om likhet i form gjøres gjeldende. Derfor er det reflekterende lyset (Ohr Hozer), giverkraften, det eneste Kliet som kan ta imot lyset.

Vi lever kun på grunn av at en liten lysstråle trenger inn i vår egoisme til tross for forbudet som ble introdusert av Tzimtzum Aleph (den første restriksjonen). Denne lysstrålen gir liv til hele vår verden. Det kalles likevel ikke å ta imot siden lyset forsvinner umiddelbart – dette er å stjele.

Selv om jeg virkelig ønsker å gi tilbake til skaperen for å svare han, vil ønsket mitt uansett være for lite. Det reflekterende lyset utvider det, øker det 620 ganger og gir meg muligheten til å ta imot gjennom det å gi.

Mitt ønske er ikke i stand til å avdekke storheten til skaperen uten filteret og det reflekterende lyset: Det er veldig lite, og skaperen er uansett uendelig. Ved å avdekke hans viktighet og storhet blir jeg derfor inkludert i hans Kli (ønske), og oppnår dermed muligheten til å gi. Jeg ønsker jo tross alt å tilfredsstille han!

Fra Morgenleksjonen 10/12/2011, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål