Når målet kaller

Spørsmål: Hvordan kan jeg bidra til å styrke gruppen og knytte meg til vennene om vi kun har kontakt via internett?

Svar: Hvilken betydning har det om kontakten er virtuell eller fysisk? Avstand er ikke et problem, og det er helt unødvendig at vi sitter og holder hverandre i hendene. Tror du virkelig at jeg kjenner ditt ansikt og din personlighet, at jeg kjenner deg?

Hvordan fant du oss? Via internett. Tror du det var tilfeldig? Sannheten er at dine ønsker knyttet deg til Adams felles system, samholdet av alle delene i verden til sammen. Innenfor dette systemet finnes det mange samfunn eller miljøer i henhold til interesser og ønsker som for eksempel vitenskap, banker, forretninger, familie og så videre.

I tillegg er det en unik sirkel som knytter sammen de som leter etter meningen med livet og kunnskapen om hva som gjør livet verdt å leve. Disse individene finnes over hele verden og i ulike miljøer, men samtidig, uten å føle det eller å være bevisst på det, lager de et miljø seg i mellom, et sted for gjensidig og intern samhørighet.

Når målet begynner å rope på mennesket innenfra, kommer han i kontakt med dette stedet, forlater sitt miljø og trer inn i dette andre og helt spesielle miljøet. Det var slik du fant oss via internett.

Det nye samholdet vokser seg stadig sterkere. Vi hadde kanskje aldri sett hverandre og kjente ikke hverandre fra før, men over tid har vi større og større effekt på hverandre. Hver eneste dag tar du imot tankene og ønskene til millioner av andre mennesker fra hele verden som også har begynt å fundere over meningen med skapelsen og som dermed finner hverandre.

Fra første del av Morgenleksjonen 4/11/2010, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål