Dalai Lama: Å stå oppreist over ulikhetene

Synspunkt (His Holiness the 14th Dalai Lama):«Han sa kilden til våre problemer ligger i selvopptatthet. Teistiske religioner takler dette ved fullstendig overgivelse til Gud, mens Buddhismen reduserer selvopptatthet ved å fokusere på uselviskhet, mangelen av et eget, autonomisk selv og maner til å anse andre som viktigere enn seg selv. Han tilråder at så snart vi innser at våre forskjellige religioner har felles mål, vil vi forstå grunnlaget for å behandle alle med likeverdig respekt.

«Barmhjertighet fører til sinnsro, som fører til bedre helse; så sett barmhjertigheten høyt… Som mennesker er vi alle like; vi er født like og vi dør like. Vi er nødt til å understreke menneskehetens enhet, hvordan vi alle er like som brødre og søstre…»

«Han sa at når vi er grepet av destruktive følelser er vi ulykkelige, men når vi utvikler kjærlighet og sympati for hverandre føler vi oss gladere og mer avslappet. Konkurranse og sjalusi gir grobunn til frykt og mistenksomhet; vi mister venner og blir ensomme. Når vi har sinnsro, har vi mindre angst og frihet fra frykt. Og i dag innser forskere og tenkere at ekte lykke kommer fra sinnsro…

«Hans Hellighet fortsatte deretter til temaet sekulær etikk, hans tro at vi i en materialistisk verden er nødt til å oppfostre og oppmuntre mennesker til å skape fundamentale, menneskelige indre verdier. Han føler dette best kan gjøres ved å bruke mediet av sekulær undervisning og bruker ordet sekulært slik indisk lov gjør; der man ikke ekskluderer religion, religiøst troende eller ikke-troende, men gir alle inkluderende respekt. Han oppmuntret sine lyttere til å forstå at dersom de snakket med andre om deres interesse for det han sa, ville ordet spre seg.»

Min Kommentar: Religioner vil aldri forenes, for de er basert på de troendes egoisme. De adskiller mennesker. Å heve seg over dem og forenes, der man aksepterer samhold over ulikhetene, religioner inkludert, er veien ut av krisen. Appellen må være mot samhold, på tross av ulikhetene. I religioner ser vi kun hat for fremmede og mennesker med en annen tro – og aldri ekte oppfordring til samhold og kjærlighet. Derfor snakker Dalai Lama om ikke-religiøs etikk som passende for å imøtekomme utfordringene til det 21. århundre.

 

 

Kommentarer / Spørsmål