Èn god omgang er verdt enda en

Spørsmål: I artikkelen «The Peace» blir det sagt: «Butikken er åpen og butikkeieren selger på kreditt. Boken er åpen og hånden skriver. Alle som ønsker å låne kan komme og låne. Og samlerne kommer fast tilbake, dag for dag og samler fra et menneske bevisst og ubevisst.» Hva er kreditten?

Svar: Og hva er mottakelse? Hva får du i butikken? Stjeler du det, ved ikke å vite det?

Hele livet ditt, alle tankene dine, alt som kontinuerlig passerer gjennom deg, får du fra butikken – fra det første atomet, til den absolutt siste store oppnåelsen. Du er skapt på en viss måte, med særskilte fysiske, interne, psykologiske, spirituelle, mentale egenskaper, slik at du forvandler deg selv. Du har fått denne kunnskapen og betingelsene. Du befinner deg på et sted med forvandling. Før deg selv nærmere likhet med skaperen. Slik betaler du for det du mottar.

Ellers gjør man det ufrivillig, under konstant, gjentatt motstand og lidelse. Men lidelsen betaler ikke for noe. Man innser bare at man er nødt til å betale; man er nødt til å forandre seg. Det kan ta ytterligere 100 år.

Du har muligheten til å begynne å forandre deg nå og rettferdiggjøre eksistensen din, som er hva du får fra butikken. Betalingen utføres i henhold til våre overkommelige handlinger, rettet mot å bli som skaperen – som er måten jeg forvandler virkeligheten til likhet med ham. Jeg endrer ikke bare holdningen jeg har til alt, men også undervisning, oppdragelse, disseminasjon, hele verden – men først og fremst meg selv.

Fra Kongressen i Novosibirsk, 9/12/12, Leksjon 6

Kommentarer / Spørsmål