Den daglige kabbalaleksjonen 14.02.2012

Forberedelse til leksjonen
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Rabash, Concerning Above Reason,″ (Til: “It follows that when he wishes”)
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “The Sling-Stone”, (Begynner med: “This means that the extension of the Mochin“), Avsnitt 209, Leksjon 62
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, “Histaklut Pnimit”, Avsnitt 2, Leksjon 23
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 96, Leksjon 42
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål