Lysets forekomst

Når vi omtaler lyset, sikter vi til forekomsten som tar plass i ønsket. Det betyr at jeg ønsker å være god mot noen uten noen baktanke om personlig gagn. Jo mer jeg gransker meg selv ser jeg at det ikke er lysten på selvtilfredsstillelse som driver meg. Dette er lyset: Det er som om en ånd er kommet over meg – og jeg ønsker å påvirke, å gi, å elske andre og bare ønske dem velvære – for slik gleder jeg skaperen.

Når jeg arbeider i en gruppe, påkaller jeg lyset som endrer. I «kroppen» min, i ønsket mitt, danner det fenomenet som kalles lyset. Da påvirker det omsluttende lyset – Ohr Makif – ønsket, så det kan fornemme forekomsten av lyset internt.

Spørsmål: Hvor kommer Ohr Makif fra?

Svar: Det kommer fra et høyere nivå. Jeg kan ikke motta det inni meg, derfor «omslutter» det meg og forbereder ønsket mitt, beholderen min, for å trè inn i det senere. Dette lyset er også inni meg, men jeg føler det ikke ennå. Det er som om det betjenes fra en avstand: Noe modnes i meg, men jeg fornemmer det indirekte, i henhold til resultatene.

Uansett befinner alt seg inni et menneske: alle lysene og alle virkelighetene, inkludert Ein Sof – uendelighetens virkelighet.

Spørsmål: Er jeg nødt til å arbeide i en gruppe for å kunne føle det?

Svar: Du må følge kabbalistenes råd, det vi kaller «vise menns tro» – og utføre deres anbefalinger. Du ledes til gruppen ovenfra og begynner å arbeide i den, selv uten å stille noen spørsmål. Bare senere opptrer spørsmålet om fri vilje – når du forstår hva som skjer, men kommer ingen vei – og innser: «Aha, det er det jeg må gjøre! Jeg må elske vennene…»

Du nærmer deg gjensidig arbeid og fra en «studiesirkel» blir dere en helhet, oppnår ett hjerte og èn tanke, gjør en stor felles innsats og handler overfor hverandre for å fremkalle en mangel hos vennene og heve skaperens storhet i deres øyne.

Da oppdager folk «marken skaperen har velsignet». De vandrer ikke rundt i marken som Jacobs sønner. De oppnår Josefs kraft, som fører dem sammen og tar dem gjennom Egyptens land til Israels land. Dette er hele vårt arbeide og det er her vår frie vilje begynner.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 12/2/12, «Introduction to the Study of the Ten Sefirot»

 

Kommentarer / Spørsmål