Den daglige kabbalaleksjonen 14.10.2011

Writings of Rabash, “The Fruit of the Citrus Tree”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “VaYechi (And Jacob Lived)”, “Four Species”, Avsnitt 210
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Preface to The Book of Zohar, Avsnitt 13, Leksjon 5
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam, “One Commandment”, “Speech, Thought and Action”, Leksjon 6
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål