Den daglige kabbalaleksjonen 15.02.2012

Forberedelse til leksjonen
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Rabash, “Concerning Above Reason″, (Begynner med: “Baal HaSulam said that when a person is rewarded”)
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “Creates Worlds and Destroys Them”, Avsnitt 214, Leksjon 63
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, “Histaklut Pnimit,” (Begynner med: “We have yet to explain”), Avsnitt 5, Leksjon 24
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 97, Leksjon 43
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål