Spørsmål om skaperen

Spørsmål: Hvorfor forsøker vi alltid å rømme fra kjeppen slår etter oss? Hvorfor prøver ikke skaperen å styre oss på en mildere og mer oppmuntrende måte? Slik virkeligheten er bygget opp, føler ikke mennesket at han er god og gjør godt, men heller at han er ond og gjør ondt. Hvorfor kan han ikke lære oss opp ved hjelp av veiledning og ikke ved å bruke kjeppen?

Svar: Om det ikke var slik ville vi ikke fått muligheten til å ta avstand fra vår egoisme.

Spørsmål: Hvorfor har skaperen et behov for å gi? Hvorfor ønsker han å gi?

Svar: Det ligger i hans natur!

Spørsmål: Jeg opplever det slik at målet om å komme nærmere skaperen slik at man spirituelt sett kan oppnå likhet med han kan tolkes som Evas fristelse. Lovnaden om å bli som Gud var et effektivt overtalelsesmiddel, og innen den religiøse læreretningen er ikke dette noe man bør ha et ønske om. Er det virkelig en konflikt her, og finnes det en forklaring på det om så er?

Svar: Det handler ikke om å bli som Gud, men om å oppnå likhet med han når det gjelder den givende egenskapen og kjærlighet.

Kommentarer / Spørsmål