Den daglige kabbalaleksjonen 24.11.2011

Writings of Rabash, “What Does It Mean that the World Was Created for the Torah,”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “He Carved A Carving in the Upper Light”, Avsnitt 12, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 8, Histaklut Pnimit, Avsnitt 15, Leksjon 23
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam, “The Essence of Religion and Its Purpose”, Leksjon 1
Last ned: WMV Video|MP3

Kommentarer / Spørsmål