Den høyere virkeligheten er ukomplisert

Det finnes ingen «høyere virkelighet»; den høyere virkeligheten er samholdet oss i mellom. Hvis vi klarer å føle en slik forening, vil vi fornemme den høyere virkeligheten i dens indre. Den eksisterer ikke et eller annet sted utenfor oss. Den spirituelle virkeligheten har ikke eksistensgrunnlag i seg selv. Det er vi som skaper den og former den.

Vi har det rene øvre lyset – og vi har et punkt som står midt i lyset. Punktet er delt opp i mange deler. Dersom vi forener dette punktet til en helhet og knytter alle delene sammen, blir det likedan som lyset. I følge loven om likhet i form, blir det en stor beholder (Kli) for lyset.

Det viser seg da at dette svarte punktet som var inni uendelighetens lys forvandles til en enorm beholder som omfatter og inneholder hele lyset. Knyttes ikke delene sammen, finnes ingen beholder. Der er ingenting bortsett fra det svarte punktet. «Eksistens fra eksistens» er lyset. «Eksistens fra fravær», derimot, er et lite ønske som ennå ikke fornemmes – og ikke eksisterer som skapningen.

Fra første leksjon, Arvutkongressen i Aravaørkenen, 18/11/11

Kommentarer / Spørsmål