Den daglige kabbalaleksjonen

Shamati #121, “She Is Like Merchant-Ships
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel VaYikahel (And Moses Assembled)”, “The Fire on Sabbath Eve”, Avsnitt 169, Leksjon 10
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 2, Kapittel 2, “Histaklut Pnimit”, Kapittel 3, Avsnitt 31, Leksjon 19
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Preface to the Wisdom of Kabbalah, Avsnitt 95, Leksjon 44
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam, “The Nation”, (begynner med: “It is therefore evident that the national love…”), Leksjon 7
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål