Kabbalister om oppfattelse av virkeligheten, del 4

Kjære venner, still gjerne spørsmål om disse utdragene hentet fra de mektige kabbalistene. Kommentarene innenfor klammene er mine.

Alt er forutbestemt

Bare ved å tenke tanken på å skape sjelene, fullførte hans tanker alt, for han trenger ingen handling og det gjør ikke vi heller. Alle sjelene og virkelighetene som var ment å bli skapt dukket opp umiddelbart, fylt av all den glede, nytelse og godhet som han ønsket for dem i den endelige perfeksjonen som sjelene skulle ta imot ved slutten av korreksjonene, etter at ønsket om å ta imot i sjelene hadde blitt fullt ut korrigert og ble gjort om til ren giverkraft, gjennom fullstendig likhet i form med skaperen.

Det er slik fordi i hans evighet, er fortid, nåtid og framtid som ett. Det fantes derfor aldri et problem med et korrupt ønske om å få som var atskilt fra skaperen. Tvert imot, den likheten i form som var forutbestemt til å bli avdekket mot slutten av korreksjonene, oppsto umiddelbart i evigheten til skaperen. 

– Baal HaSulam, “Introduction to The Book of Zohar”, Avsnitt 13

Kommentarer / Spørsmål