Ingen land kan løse krisen på egenhånd

Kronikk: (Kim Sung-Hwan, utenriks- og handelsminister i republikken Korea): “Det internasjonale samfunnet har erfaring med å overkomme økonomiske vanskeligheter, slik som den globale finanskrisen i 2008. Ingen land kan likevel løse slike globale sjokk på egenhånd. Dette krever tett samarbeid blant alle medlemmene i det internasjonale samfunnet. I dag er det ekstremt viktig at vi samler kreftene.”

Min kommentar: Samarbeid må ikke finne sted bare fordi ingen har styrke nok til å overkomme krisen alene, men fordi krisen er oppstått for at vi skal oppdage behovet for å knytte oss sammen til én helhet.

Kommentarer / Spørsmål