“Den demokratiske festen er over”

thumbs_laitman_546_03I nyhetenen (svd.se): “Ikke en gang Europa eller USA er immune mot den den anti-demokratiske pesten som sprer seg rundt i verden. Menneskerettighetene svekkes når mange land holder valg for å dekke over missbruk, maktkonsentrasjon og korrupsjon. Troen på et europeisk samarbeid og fredsbygging gjennom økonomisk integrering blir byttet ut med aggressiv nasjonalisme i land etter land…..”

“Drømmen der den demokratiske historien ender som en fest, er over”

“Det globale demokratiet har blitt svekket gjennom de siste tiår… Den tredje bølgen med demokratisering som begynte med Portugals demokratiske revolusjon i 1974, har nå falt gjennom de ti påfølgende år, og ingen forbedring kan sees i horisonten.”

“Milliarder av mennesker lever fastbundet i sine land som er styrt av korrupte leder som bare bryr seg om å fylle sin sult etter makt…. Lover som begrenser menneskerettsorganisasjoner sprer seg over hele verden med den hensikt å ødelegge sine rivaler. Et anti-demokratisk kartell i FNs menneskerettighettråd prøver å blokkere besluttinger som tas med tanke på ytringsfrihet. “

“Flere og flere land slutter å respektere internasjonale lover og bilaterale avtaler. Journalister blir ofrete drept. Valg har blitt en form for kunst som mestres av flere ulovlige ledere. Diktatorer elsker valg…”

“Vi må innse at de tvinger Europa til å velge nasjonalisme i stedet for internasjonalisme, sjåvinisme i stedet for humanisme.”

“Vi må innse at det eksisterer krefter som er interessert i en Europeisk kollaps og som setter et kollektivt nasjonalistisk press på den fire presse!”

“Tro på et ikke liberalt demokrati i Europa må stoppes. Det kaster lange historiske skygger og stimulerer til korrupsjon. Det er veldig skadelig for økonomien og trigger vold og konflikter. Troen på et ikke liberalt demokrati undertrykker Europas samarbeid og gagner våre fienders interesser.”

Min kommentar: Da den tiden som kabbala forutså har kommet, der vi realiserer vår onde natur, må vi innse at vi ikke kan bygge noe bedre, hvis vi ikke forandrer vår natur, vil vi ødelegge oss selv. Så vi har ikke annet valg enn å begynne og utdanne menneskeheten. Isteden for å klage over at onde mennesker, prøver å styre gode mennesker..

Kommentarer / Spørsmål