Den Europeiske Unionen vil “reddes” fra flyktingene

thumbs_laitman_430Kommentar:  Brussel fortsetter å finne opp nye måter å løse flyktigkrisen på. EU er klar til å betale Afrika 62 milliarder Euro for at innbyggerne ikke skal krysse Afrikas grenser.

For bare et halvt år siden ble Europa enig om å tilby Afrika 1,8 milliarder. Det har bare gått et halvt år og i dag snakker de om 62 milliarder Euro. Summen stiger i et svimlende tempo.

Svar: Afrika har begynt å finne sin styrke. Dette er lik den situasjonen vi hadde for mange år siden, da nomadiske horder beseiret byer, ved å undergrave og skyte brannpiler over bymurene. Selv om byen kunne forsvare seg selv, var de fortsatt dømt.

I dag er Europa dømt. Selv om Europeerne bygde en mur som den store Kinesiske muren, vil det ikke hjelpe, for hvis vi sjekker de historiske fakta, var ikke muren brukelig i tidligere tid heller. Muren ble brukt til å styrke ånden til det kinesiske folk, ikke som et forsvar mot fiender.

Derfor kan ikke Europa redde seg selv med penger, men har ingen annen løsning enn å betale. Afrika vil ta i mot pengene og fortsette å angripe, og Europa vil gå under på engen hånd. Europa har en svekket ånd, den perioden da de hadde stor styrke er over.

Europeerne er allerede i en forferdelig tilstand; på den ene siden skryter de av seg selv: “Vi er Europa!”. Men på den andre siden, føler de en tilstand av depresjon og underlegenhet.  Mens de skryter av hvem som er mest Europeisk, blir de gradvis erobret av flyktingene. I dag er det er en truende ånd som svever over Europa “Vi er erobrerne!”

Det eneste Europa kan gjøre nå er å bruke den virkelige samarbeidmetoden ifølge kabbalas visdom, og ikke det nåværende europeiske systemet. Bare da vil de høyere krefter, det øvre lyset, vises i Europa som vil på den ene siden skremme de ubedte immigrantene, og vil tvinge dem til å forandre hverandre. Bare lyset kan forandre alt!

Kommentarer / Spørsmål