Den evigvarende motoren

Mennesket vil ikke være i stand til å jobbe for å kunne gi om han ikke får en opplevelse av hvor viktig det er, noe som gir han bensin for å kunne fullføre de påfølgende stegene. Grunnlaget vårt er egoisme, og det er fordi at vi ikke skal kunne utføre uhensiktsmessige handlinger. Egoismen gjør at vi kun fokuserer på handlinger som gir belønning, fordeler, ellers vil den ikke la oss utføre neste handling.

I spiritualitet hjelper egoismen oss kun til å handle i retning av målet dersom dets viktighet er større enn egoismen. Dersom det ikke finnes et mål, vil egoismen gi oss sitt eget som er motsatt det dette og slik få oss til å fokusere på målet likevel. Det er derfor det kalles ”hjelp mot deg selv”.

Gjennom hver eneste handling, selv en som er forberedt på et høyere nivå, må vi sørge for å oppnå enda større viktighet rundt målet enn før, for å oppnå en tilfredsstillelse gjennom å utvikle oss mot målet. Dette vil bli som bensin for neste handling.

Dette får oss alltid til å tenke: hvorfor, hva er meningen og hvem tjener på at vi handler?

Fra leksjon 15/10/10, ”The Arvut”

Kommentarer / Spørsmål