Den nye verdens ABC

Verden er i ferd med å endre seg til en ny verden hvor vi slutter å forbruke luksusvarer og hvor vi begrenser oss til et mer fornuftig forbruk, til det som et vanlig menneske har behov for. Vi kommer ikke til å kunne produsere vaskemaskiner som går i stykker etter tre år, mens det i dag lages produkter med dårlig kvalitet nettopp fordi bransjen vil at man skal kjøpe en ny vare istedet for å reparere den man har.

Vi er nødt til å endre måten vi lever på. Det må verdens regjeringer forstå, men hvordan skal de fortsatt klare å holde innbyggerne sine rolige? Hvordan skal de kunne utdanne og forklare realiteten for dem?

Vi er derfor nødt til å klargjøre en utdanningspakke som vi vil tilby alle, en utdanningspakke som viser med aller største tydelighet at den står støtt. Vi har ikke noe annet valg enn å studere og lære oss den nye verdenen.

Å jobbe vil ikke lenger være nødvendig. Istedet kommer man til å gå på skole, men ikke for  å lære. I skolen kommer man til å studere hvordan man skal kunne ta imot ekte glede i livet. Kommer det til å være verdt bryet? Du kommer uansett ikke til å kunne fortsette å jobbe, for det vil ikke lenger være behov for deg. Depresjonstiden var en del av utviklingen, den var en mellomstor nedgang i den sykliske prosessen, men i våre dager er alt annerledes. Vi er i ferd med å gå tom for ressurser.Vi står på terskelen til en ny fase. Det har vært skrevet mangt og meget om dette.

Vår jobb er derfor å informere folk om at en ny tid er kommet. Arbeidsledigheten er allerede et problem, og det kommer ikke til å bli flere jobber med tiden. Hvordan skal folk livnære seg da? En løsning vil være å bare produsere akkurat nok varer til alle, og bare produkter som vi har behov for, mens vi samtidig lærer oss å distribuere dem på en skikkelig måte og mens vi lærer oss hvordan vi skal leve livene våre i denne nye verdenen.

Vi må fortelle om menneskehetens evolusjon og historie, hvordan egoismen opp til nå har vokst og nådd sitt siste nivå, vi må forklare integrasjonsnivået og lovene som det indre systemet opererer under, sammenkoblingen mellom alle dets deler og hvordan gjensidighet og ekte tilknytning utfolder seg her. Det er den eneste muligheten vi har, for dette er hva naturen tvinger oss til å gjøre.

Meningen er at vi skal få et balansert forbruk, lik dyrene som bare tar akkurat det de trenger fra naturen for å livnære seg. Dyrene gjør dette instinktivt uten å være beregnende, mens vi er nødt til å strukturere forholdet vårt til naturen på en bevisst, merkbar måte gjennom utdanning, ved å begrense oss og ved å få kontroll over den onde tilbøyeligheten vår, rett og slett fordi vi ikke har råd til å la være.

Men hvis vi blir bedt om å være fornøyd bare vi får mat i magen og tak over hodet, og vi samtidig har lyst til å sluke hele verden, hvordan skal vi da klare å tilfredsstille egoene våre? «Er det alt? Jeg er jo ikke en bjørn i en hule eller en fugl i bur!»
«Nei, det er du virkelig ikke, og du kommer til å få mer glede enn du noen gang har drømt om. Det lar seg nemlig gjøre. La oss finne ut hvordan.»

Siden alle ønsker å bli belønnet med en gang, er det ingen som kommer til å ville gjøre slike endringer. Derfor må vi forberede en utdanningspakke og en allmenn læreplan. Det kommer til å begynne i det små. Ennå kan vi ikke gå åpent ut med dette, men det er på tide at vi forbereder og sprer materiale som forklarer hva som forårsaker krisene vi står overfor. Det vil gjøre løsningen mer forståelig. Det finnes jo tross alt ingen andre løsninger der ute. Enten vi liker det eller ikke kommer vi ikke til å ha noe annet valg.

Fra den 4. delen av  Daily Kabbalah Lesson 31/5/2011, «The Peace».

Kommentarer / Spørsmål