Den siste skuffelsen før et gledelig møte

Når skaperen sender oss lidelse, er det hans måte å gi oss hint om at vi ikke er istand til å motta nytelse med det samme. Tross alt var skapelsens hensikt å gjøre skapelsen lik skaperen, like perfekt som ham, og ikke bare forbli en enkel mottaker.

Kun de som tilhører de uorganiske, organiske og bevegelige nivåene mottar ikke mer fra ham enn det som er en «livsnødvendighet». Mennesket derimot, Adam, betyr «lik skaperen» (Dome). Følgelig lever de uorganiske, organiske og bevegelige nivåene sine liv, og lidelsen de noen ganger erfarer er forårsaket av mennesket som lever ut sine hensikter.

Og mennesket lider alltid…. Det er ikke istand til å tilfredsstille seg selv, og hele utviklingen er den stadige veksten av ønsket om å motta nytelse som blir større og klarere, tvinger det til stadig å jakte på ulike typer tilfredsstillelse.

Hele tiden håper han at han snart vil bli tilfredsstilt, men hver gang sitter han igjen uten noen ting. Til sist blir han så utrolig skuffet og innser plutselig at han ikke kan fortsette på samme måte lenger! Han slutter å tro at han er istand til å oppnå noe i dette livet, med den egoistiske tilnærmingen og konstante jakten etter tilfredsstillelse.

Alt dette ble arrangert forut, med den hensikten at mennesket må snu og istedet for å lete etter måter for å oppnå tilfredsstillelse, begynner man å se etter hvordan en kan oppnå lysets skikkelse, vertens skikkelse. Det vil si at man istedet for å ønske å motta selve lyset, ønsker å oppnå dets kvalitet – skaperens kvalitet.

Men vertens skikkelse, skikkelsen til giveren, må ikle seg skapelsens ønske. Derfor kalles denne lengselen etter å gi, denne skjenkingen som ikler seg ønsket om å motta nytelse, «filteret» og det «reflekterende lyset». Dette er den nye uegoistiske tilnærmingmetoden man må tilegne seg, når man er skuffet over evnen til egoistisk tilfredsstillelse.

Nå må han endre hele sin innstilling til livet, og istedet for å jakte på nytelse må han begynne å strebe etter skaperens bilde så han kan ikle seg det. Da kan ønsket om å motta nytelse, som har innskrenket egoismen og utrustet seg med et filter og det reflekterende lyset, oppnå skaperens skikkelse, ønsket om å gi. Slik kommer det øvre lyset til å dekke over det egoistiske ønsket i skjenkingens skikkelse fra menneskets side, og bli ledet tilbake til skaperen.

Der, inni ønsket om å motta nytelse, inni selve mennesket, finner møtet sted – møtet mellom mennesket og skaperen. Derfor kalles skaperen «Boreh» («kom og se»). Tross alt avdekker du ham inni deg og ingen annen plass.

Fra første del av Morgenleksjonen 8/7/11, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål