Den gamle sivilisasjonens siste krampetrekninger

Kronikk:  (Yuriy Yakovets, professor ved Det Russiske Akademiet for Naturvitenskap; Alexander Ageev, leder for Det Internasjonale Framtidsforskningsinstituttet, russiannews.ru): ”Krisen var forutsigbar, uunngåelig og virkelig nødvendig for å få ryddet unna det som var foreldet. En ny verden er i ferd med å bli født; dette er ikke et sammenbrudd, men tiden for en global revolusjon som vil resultere i skapelsen av en helhetlig sivilisasjon.”

”Vi har studert den generelle loven om fortetning av historisk tid, som ble beskrevet av Vladimir Vernadsky. Han hevdet at dette ble spesielt tydelig når det var generasjonsendringer. Vi forventet den nåværende krisen, men før potensialet til det gamle systemet er ”brukt opp”, vil det ikke bli erstattet med et annet system. Kun gjennom å skape bildet av framtiden som vi ønsker å leve for, vil vi være i stand til å svare på utfordringene vi står ovenfor.”

Min kommentar: Jeg brenner av lyst til å tilby dem læren om kabbala, men de er i en krise og vil ikke være i stand til å høre på eller vie oppmerksomhet til oss før krisen presser dem til å åpne sine øyne og ører for å forstå de høyere formål og implementeringsstrategi.

Kommentarer / Spørsmål