USA er svekket, ingen arvtaker står klar

Kronikk: (Michael Mandelbaum er Christian A. Herter-professor innen amerikansk utenrikspolitikk, direktør for det amerikanske, utenrikspolitiske programmet ved SAIS og forfatter av den nye boken The Frugal Superpower: America’s Global Leadership in a Cash-Strapped Era): Verdens eneste supermakt som nå er nedsyltet i gjeld har blitt svekket. ”Amerikas utenrikspolitkk står foran en betydelig innstramming. De stadig økende utgiftene for å ivareta den økende nasjonale gjelden, kombinert med de himmelhøye utgiftene når det gjelder sosial- og helsemessig velferd når ”babyboom-generasjonen” på 78 millioner mennesker pensjonerer seg, vil gjøre at det blir mindre penger til amerikanske prosjekter utenlands…

Den byrden som disse forpliktelsene legger på amerikanerne – i form av høyere skatter og færre goder – vil svekke den offentlige støtten til den brede internasjonale rollen som USA har spilt siden andre verdenskrig.

Dette vil endre verden, og ikke til det bedre. Amerikansk utenrikspolitikk, til tross for sine mangler, har opprettholdt politisk stabilitet i verden.”

Min kommentar: Denne stabiliseringsrollen i en ”epoke med lite penger” blir redusert, og vil kanskje forsvinne. Verden vil bli uforutsigbar. Den amerikanske tilbaketrekningen fra Irak, Pakistan og andre land i Asia fører til økte spenninger (terrorisme og narkotikasmugling) for hele Europa og Asia.

Kommentarer / Spørsmål