Den uovervinnelige tankekraften

Spørsmål: Vaner for egoistisk oppførsel er blitt skapt i samfunnet. Menneskene utnytter hverandre. Hvordan ser du for deg at vi kan overvinne dem? På bekostning av hva vil de gamle vanene bli knust og nye komme til? Hvor er den kraften?

Svar: Jeg er helt sikker på at det kun er oppdragelse – direkte, gradvis, ved hjelp av eksempler og ulike oppgaver gjennom rollespill – som kan lede til endring i menneskets bevissthet. Det må settes i gang uten noen som helst form for press, heller motsatt: gjennom å forstå at det er et behov for det og at det vil være til fordel for alle.

Konsekvensen vil til slutt bli at denne store delen av menneskeheten som begynner å handle på denne måten også vil påvirke hele systemet, hele planeten. Når mange mennesker begynner å tenke på det samme, vil deres tanker påvirke alle andre. Dette er en enorm kraft.

La oss se for oss at dere gjennom deres utdanningssystem klarer å knytte sammen 100,000 mennesker (det finnes ikke en organisasjon på jorden der  100,000 mennesker aktivt engasjerer seg i noe nytt eller spesielt). På den måten vil du begynne å helle en enorm helhetlig kraft inn i dette indre systemet, inn i den ubevisste samhørigheten som finnes mellom alle innbyggerne på planten jorden. Denne kraften vil jobbe i henhold til et bestemt mål, med forutbestemte, tildelte former.

Menneskene vil plutselig begynne å vise interesse og delta i dette. De vil lete etter det, vende seg mot det. De vil ikke vite hvor det kommer fra fordi det oppstår i oss på samme måte som ulike tanker og ønsker. Plutselig begynner alle, unge som gamle, å føle at dette er noe de kjenner nærhet til, at de trenger det fordi den indre samhørigheten eksisterer mellom absolutt alle.

Jeg er fullstendig åpen for en utvikling og implementering av denne helhetlige kunnskapen og oppdragelsen. Det viktigste er å begynne dette arbeidet.

Samtale om helhetlig utdannelse 11/12/2011

Kommentarer / Spørsmål