Likhet i gruppen?

Spørsmål: Tenk deg et menneske som har studert innenfor systemet med helhetlig utdannelse i seks måneder eller kanskje ett år, og et annet som akkurat har begynt å studere. Bør disse menneskene studere sammen, i samme rom? Bør de da følge prinsippet om at den som har mest erfaring veileder nybegynneren?

Svar: Et erfarent menneske og en nybegynner kan ikke være likestilte i den samme gruppen. I vår verden oppdrar vi barn helt til de er rundt tyve år eller litt yngre, og slipper dem deretter fri i verden. Mens vi forbereder dem på livet, behandler vi dem som barn. Vi dyrker vårt nivå i dem, nivåer av trygghet, støtte, gradvis inkludering i verden og følelsen av ansvar for sine handlinger og dåder og sin oppførsel.

Vi må forholde oss til nybegynnere på samme måte: støtte dem, behandle dem som barn og ikke forvente riktig oppførsel av dem umiddelbart. I praksis vil alle menneskene på jorden bli klassifisert i henhold til de resultatene de viser i den helhetlige utdannelsen.

Samtale om helhetlig utdannelse 12/12/2011

Kommentarer / Spørsmål