Der oppe, over skyene…

Vi leser Zohar sammen med Sulam Commentary (Stige-kommentaren) der kildeteksten, boken Zohar selv, er skrevet på Talmuds språk, mens Baal HaSulams kommentar er skrevet på det kabbalistiske språket. Disse to er vevd inn i hverandre akkurat som tråder i et stoff. Vi tar imot teksten på en ferdiglaget måte der disse to språkene er blandet med hverandre. Når du leser eller hører på tekstene, er det likevel som om to bilder eller skjermer reiser seg foran deg som på en datamaskin – den indre og den ytre.

På den ytre skjermen leser du teksten på Talmuds språk, mens det på den indre er snakk om indre kvaliteter og handlinger etter kabbalas terminologi. Disse to skjermene begynner gradvis å flette seg sammen som én helhet for deg, og de hjelper deg med å begynne å lede din oppfattelse av det ytre bildet av virkeligheten nærmere den indre oppfattelsen.

Du leser Zohar, og den hjelper deg med å forstå at den ytre verden skjer inni deg. Gradvis vil dette påvirke deg, og du begynner plutselig å se på virkeligheten på samme måte også.

Det er som om du går gjennom en sky og finner den sanne virkeligheten, den faktiske oppfattelsen av virkeligheten, og Zohar følger deg gjennom dette.

Fra del to av Morgenleksjonen 30/12/10, The Zohar

En kommentar / spørsmål til “Der oppe, over skyene…”

 1. peren sier:

  jeg følger kabbala sporadisk.
  leser ett par ganger i uken gjennomsnitt.
  har ett felleskap, en medvandrer jeg snakker med en gang i uken.
  uavhengig av hverandre skjer det samme her inne. som jeg vi opplever hver for oss
  spennende at det går paralelt.
  i sigende kveld snakket jeg hjemme, om akkurat det som står i denne teksten om
  livets paralell til det som en tenker.
  liten respons, men så lenge det virker er jeg fornøyd, med meg.
  takk for oversettelsen fra engelsk til norsk.

Kommentarer / Spørsmål