Det du gir vil du få tifold tilbake

Spørsmål: For å delta på kongressen, må man betale over 200 dollar. Er ikke det litt dyrt? I tillegg, som mann og medlem av gruppen, må jeg også jobbe på kjøkkenet og utføre andre plikter i løpet av de tre dagene arrangementet varer. Hvorfor skal jeg da betale for å delta?

Svar: Jeg har allerede gitt melding om at du er fritatt fra dine plikter. Du kan delta på kongressen som en gjest, og sitte blant publikum. Vi ser på det å lage mat til de andre som en belønning, ikke som en plikt, og er glade for å kunne ta på oss et slikt oppdrag.

Vennene i gruppen vil også betale for å delta under kongressen, selv om de vil jobbe med å betjene andre. Det er nettopp det de betaler for. Om du spør dem vil de svare at den virkelige kongressen finner sted på kjøkkenet, der de for eksempel under kongressen i Israel laget mat til 7000 voksne og 1600 barn!

De ser bare på det på en annen måte. Under kongressen vil du kanskje få øye på et ”salg”-skilt som sier: ”Salg! Spesialpris! Den og den boken som du vanligvis betaler 10 dollar for blir nå solgt for 15 dollar!” Alle vet at hele vår verdensorganisasjon ikke har sponsorer, og kun eksisterer takket være veldedigheten til vennene.

Kommentarer / Spørsmål