Har kjærlighet en form?

Kjærlighet dekker alle overtredelser. Den pakker dem inn fra utsiden: Den ødelegger dem ikke, men skaper et dekke. Graden av overtredelse bestemmer graden av kjærlighet. Kjærligheten har ellers ikke noen form, da dens form bestemmes av hat.

Hva kan vi si om lykke? Ikke mye. På den andre siden er det i hendelsene rundt uhellene våre at vi oppdager utallige tilstander og skygger. Det finnes romaner, filmer og musikk som er inspirert av det.

Dette viser at alt begynner med skapelsen av den onde tilbøyeligheten: hat, uhell, sorg og problemer. Vi må avdekke ulike former av disse eksistenstilstandene slik at vi senere kan kle dem inn i kjærlighet. Det vil bli skaperens form.

Fra Morgenleksjonen 29/10/10, ”Come onto Pharaoh – 2”

Kommentarer / Spørsmål