Det er du som er problemet, ikke resten av verden!

Spørsmål: Du har sagt at naturen vil tvinge oss til endring om vi ikke velger å gjøre det selv. Hvilke endringer kan vår lille kabbalistiske gruppe gjøre i verden om flertallet ikke ønsker å tenke på det i det hele tatt?

Svar: Det er mye lettere for flertallet i verden å endre seg enn det er for oss. Dette har sammenheng med at de ikke har fri vilje. Du har fri vilje fordi du har et egoistisk hjerte og punktet fra en annen virkelighet.

Det finnes to krefter i deg, og det er derfor du befinner deg i konstant diskusjon og kamp mellom dem. Dette vedrører deg, men ikke hele verden! De har det bra: Når de føler seg dårlige, oppfatter de det som negativt, og når de føler at noe er godt, oppfatter de det som bra, så hvilken spirituell virkelighet er det du snakker om?

Uten disse to kreftene finnes det ingen fri vilje for å velge mellom dem. Det finnes ingen løft eller fall; det finnes ingen tanker som leder til utvikling, det finnes ingen tro over fornuft. Fornuft og tro over fornuft? Malchut og Bina på toppen av dette?! De fleste mennesker har ingen forbindelse mellom disse to virkelighetene. Samholdet mellom dem eksisterer kun inni oss, i hver og én av oss! Det er vårt problem, og resten av verden har ikke dette.

Så snart du tar et valg, påvirker du alle andre sjeler som ikke har fri vilje: Du ”skjenker” ditt ønske, din vilje og lengsel over i dem og leder dem videre som en gjeter som leder en flokk med tusen kyr. Det er helt klart lettere å være ku enn gjeter siden han må kjenne veien. Det er likevel ikke opp til deg å bestemme, for du vil måtte bli en gjeter!

Fra leksjon 6, WE-kongressen 3/4/2011

Kommentarer / Spørsmål