Det er ikke en lek, men tegn langs veien

Spørsmål: Hvorfor ser jeg skaperen som delt inn i så mange forskjellige krefter? Er det for at jeg skal kunne forbinde ham med mine ulike ønsker og egenskaper, og kunne motta ham?

Svar: Det er riktig. Når egoet mitt, ønsket om å motta nytelse, forestiller seg at det står over skaperen, begynner det å forestille seg avguder i stedet for ham. Egentlig forestiller det seg andre krefter, ikke akkurat skaperen.

Jeg ser avtrykket av mitt ukorrigerte egoistiske ønske som «andre guder». Når jeg ikke er i en tilstand der jeg gir med hensyn til et bestemt ønske, når jeg mislykkes å handle i korrigert tilstand, da blir skikkelsen som mitt ønske maler skaperen med kalt «avguder».

Dette er forskjellen mellom de ti urene Sefirot (Klipa) og de ti hellige Sefirot (skjenking). Når jeg ser gjennom dem fra min skadede Malchut og forestiller meg Keter som skadet, kalles det «andre guder», avguder. Og måten jeg ser Keter på når jeg ser den utfra den korrigerte Malchut, kalles skaperen.

Skaperen tilsvarer den spirituelle graden jeg er i stand til å forbinde meg med og fremkalle. Men det er den samme øvre kraften, skjønt i henhold til min grad. Derfor er «avguder» skadede skikkelser som jeg forestiller meg som den enkle, øvre kraften, i samsvar med måten egoet mitt maler det i mine feil.

Dette er grunnen til at dersom man forholder seg korrekt til skikkelsen til disse «avgudene», blir de til veiskilter. Man forstår at ingenting er skapt uten grunn og blir i stand til å rykke framover særskilt takket være disse skikkelsene. Som skrevet, Farao bringer oss nærmere skaperen.

Jeg kommer nærmere sannheten særskilt ved å bevege meg fra en falsk avgud til en annen! Uansett hvor ubehagelig og motsatt fra den sanne tilstanden det er, kan vi arbeide akkurat med denne motsetningen. Det er fordi vi ennå ikke har en forbindelse med giverkraften, «hellighet».

Fra første del av Morgenleksjonen 7/7/11, Shamati #15

Kommentarer / Spørsmål