La hundene få benene

Zohar, kapittel «Truma (Donasjon),» artikkel 487: Det finnes en lignelse om en konge som laget i stand et måltid for husstanden sin. Så lenge de gjør som han ønsker, spiser de måltidet sammen med kongen og gir benene til hundene så de kan tygge på dem. Når husstanden ikke gjør som kongen ønsker, gir han hele måltidet til hundene og benene til husstanden.

Spørsmål: Hva er maten som alle spiser ved kongens bord?

Svar: «Mat» betyr at du får nytelse av å gi. Du må også motta disse nytelsene med hensikt å gi.

Dette handler om en holdning, en følelse, handlinger i ønsker. «Hundene» inni meg sitter under «bordet» inni meg der jeg føler «smaken av kongen».

Hva er «smaken av kongen»? Hva er «kongens bord»? Det er alle nytelsene som fremkalles ved å gi, som kongen ønsker å gi. Han gleder seg når han gir. Han ønsker også at du skal føle glede ved å gi til andre.

Derfor, hvis du gir og gleder deg over det, er spørsmålet: Hva er det som gir deg nytelse? Gleder du deg over at du faktisk er lik kongen? Gleder du deg fordi han får nyelse av ditt likeverd? Eller gleder du deg fordi du har fått tak i nytelse? Gjør du det, forandres du straks fra et menneske som sitter ved bordet med kongen, til en hund som tygger på benene under bordet.

Fra andre del av Morgenleksjonen 11/7/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål