Det finnes arbeid til alle!

Fra nyhetene (The International Labour Organization (ILO), FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet): The International Labour Organization er bekymret for at arbeidsledigheten, til tross for at den økonomiske krisen er over og situasjonen på det globale finansmarkedet er bedre, fortsetter å stige.

”ILO-statistikker maler et stygt bilde av den nåværende globale arbeidssituasjonen der 210 millioner mennesker står uten arbeid, og dette er det høyeste tallet man har målt opp gjennom historien; og over halvparten av jordens arbeidsstyrke er sysselssatt innen sårbare stillinger. I henhold til ILO vil det være behov for 440 millioner nye jobber de neste ti årene om man skal sikre arbeid til nykommere på arbeidsmarkedet, og enda flere om man skal klare å snu økningen i arbeidsledigheten som ble forårsaket av den nylige krisen. Mens verden opplever en betydelig økning når det gjelder økonomisk vekst i enkelte land, forblir arbeidsledigheten, spesielt blant unge mennesker, på et rekordhøyt nivå. Dette skaper enorme sosiale og økonomiske utfordringer på lang sikt, i tillegg til trusler om sosial ustabilitet.”

”Mangelen på skikkelig arbeid utsetter unge mennesker for høye nivåer av økonomisk usikkerhet. …En generasjon uten håp om å kunne skaffe seg et ordentlig arbeid kan bli et problem for familier, økonomien og samfunnet som helhet. Det at det ikke er mulig å oppnå en stabil arbeidssituasjon skaper en følelse av frustrasjon og dovenskap blant unge mennesker.”

Min kommentar: Det finnes ingen måte å sysselsette alle i hele verden på. Nye teknologier endrer arbeidets natur: Mange yrker forsvinner, og det finnes ikke behov for arbeidere og funksjonærer i informasjonsalderen. Det er lettere og billigere å holde mennesker uten arbeid enn å skape arbeidsplasser til dem. Problemet med å holde menneskene i aktivitet dukker så opp: ledig tid fører til forfall, tomhet og spenninger i samfunnet.

Kabbala forklarer at vår utvikling skjer i henhold til den generelle, interne planen som finnes i naturen: Vi har nådd en ny terskel i vår teknologiske og sosiale utvikling. Derfor foreslår kabbala at vi må lære oss hvordan vi skal leve i en ny, helhetlig og felles verden som må avdekke et nytt eksistensnivå: den spirituelle.

Denne tilstanden kan kun oppnås gjennom at massene får utdannelse, trening og opplæring i nye lover som finnes i naturen som omslutter oss, og i sosial og personlig oppførsel. Bare på denne måten vil vi løfte oss til det nivået der vi begynner å kontrollere naturen, og en følelse av behagelighet vil erstatte følelsen av krise.

Full sysselsetting i vår tid er bare mulig innen spirituelt arbeid, å lære det og å sette det ut i live inni seg selv og sammen med andre. Slik vil vi bygge et nytt samfunn der alle har arbeid!

Kommentarer / Spørsmål