Hvordan kan vi tilfredstille skaperen?

Spørsmål: Hvordan kan vi tilfredsstille skaperen? Hvordan kan vi finne ut hva som tilfredsstiller ham?

Svar: Skaperen får tilfredsstillelse når vi har nytelse. Derfor må vi sørge for utviklingen av ønskene våre. Det er ikke nok å forbli i graden av «å gi med hensikt å gi» (Bina) og spesielt i den fattigslige graden til denne virkeligheten, det uorganiske nivået av spiritualitet (Domem de Kedusha). Man oppnår ikke tilfredsstillelse ved det.

Å forbli på det uorganiske nivået av spiritualitet vil si at man forsømmer å ta initiativ, forsømmer utviklingen sin. Men målet med skapelsen er å motta alt skaperen ønsker å gi. Det står skrevet: «Kua ønsker å mate kalven mer enn kalven ønsker å drikke,» så om han er god og ønsker å skjenke meg godhet, må jeg utvikle ønskene mine endeløst.

Jeg kan, imidlertid, oppnå en grenseløs spirituell beholder kun på betingelse av at jeg mottar med hensikt å gi. Slik åpner jeg meg fullstendig for lyset. Men når jeg mottar nytelse egoistisk, er jeg ikke i stand til å motta mer enn et glimt av lys kalt «det tynne lyset» (Ner Dakik), som er vårt liv i denne virkeligheten. Dette er virkeligheten som fremkalles i mitt egoistiske ønske.

Dog kan en høyere, spirituell virkelighet eksistere på roten til det «uorganiske» nivået, når en holder tilbake, slutter å motta og er fornøyd med lite. Dette kalles «hellighet på uorganisk nivå,» utviklingens faktiske begynnelse.

Men oppfyllelsen av de organiske, bevegelige og kommuniserende nivåene av spiritualitet avhenger av utviklingen av graden av «frykt», utviklingen av ønsket om å gi. Og denne utviklingen foregår gradvis: Vi utvikler frykt inni oss, som er evnen til å gi og å motta med hensikt å gi. Slik vokser vårt ønske om å motta nytelse. Vi ser at vi mangler agitasjon og begynner derfor å framdyrke det. Slik er utviklingens framgangsmåte.

Det aller første «budet» angående vår korrigering er beskrevet i Zohar, budet om «agitasjon, frykt.»

Fra første del av Morgenleksjonen 6/7/2011, Shamati #38

Kommentarer / Spørsmål