Det finnes ikke tilgivelse i den spirituelle virkeligheten

Spørsmål: Hva betyr følgende (”Introduction of the Book of Zohar”, artikkel ”The Sixth Commandment”, avsnitt 221): ”…for ingen andre har tillatelse til å gi han [mennesket] tilgivelse utenom Han”? Hvordan kan en lov enten være barmhjertig eller ikke?

Svar: Innen kabbala er barmhjertighet den givende egenskapen (Hassadim). Det er ikke tilgivelse for ens synder slik som i vår verden, for det finnes ikke tilgivelse i det spirituelle systemet. Dette er et system som er bygget opp av meget presise lover.

Når jeg så synder, må jeg først og fremst vite hva jeg gjorde, hvorfor jeg gjorde det og hvordan. Jeg må forstå at skaperen har laget denne synden for meg for at den skal bli avdekket, og at den nå hjelper meg med å se hvordan jeg kan løfte meg.

Det finnes ingen synder i utgangspunktet, det er kun avdekking av ondskap som tidligere var skjult og som nå blir avdekket. Det er derfor barmhjertighet i Zohar vanligvis refererer til oppnåelse av giverkraften.

Fra del to av Morgenleksjonen 17/02/2011, ”Introduction of The Book of Zohar”

Kommentarer / Spørsmål