Hvorfor kabbala ble holdt hemmelig

Spørsmål: Hvorfor holdt kabbalistene læren om kabbala hemmelig så lenge om det er slik at de som ikke er klar for den likevel ikke kan bruke den?

Svar: Vitenskapen om kabbala var tilgjengelig for alle som ønsket å studere den helt til tempelets fall. Tempelets fall var fallet av den spirituelle følelsen i menneskene fra Israel.

På samme måte som det er farlig å avdekke vanlig vitenskap til egoister som mangler det riktige synet på virkeligheten og dens mening, siden det å avsløre kunnskapen til dem vil gi dem våpen som kan skade både dem selv og andre, ble også mennesker som falt fra nivået til det spirituelle nivået med broderlig kjærlighet og ned i det ubegrunnede hatet nektet å studere vitenskapen kabbala. De kunne tross alt ha brukt den på feil måte og blitt forvirret.

De hadde ikke mulighet for å bruke den når de først hadde falt ned til det egoistiske ønsket som begynte å spire. De måtte først bli viklet inn i ønskene i denne virkeligheten, og stupe ned i mørket for å blande seg med ønskene til alle menneskene. Dette var faktisk meningen med at nasjonen Israel gikk i eksil.

Å avsløre læren om kabbala på den tiden ville ha vært imot dens hensikt. Menneskene falt fra det spirituelle nivået og mistet denne kunnskapen nettopp for å kunne leve på det samme nivået som alle de andre nasjonene. Helt til middelalderen tok slutt levde menneskene fra Israel og alle andre nasjoner et veldig enkelt og primitivt liv. Det var en tid der gjensidig inkludering rådet.

Til tross for at menneskene fra Israel mistet sitt spirituelle nivå, ble den høye, indre ånden værende i dem, og det var mange vismenn (kabbalister) og mennesker som forstod meningen med skapelsen. Det var ikke en tilstand med total glemsel der menneskene ikke forsto meningen med livet, slik vi ser i dag.

Dette fallet skjedde i løpet av de siste 100 til 150 årene, men før det var det ikke et eneste menneske blant menneskene fra Israel som ikke visste hva han levde for. Dette gjorde at de holdt ut alle årene i eksil, og ikke mistet seg selv til tross for alle forfølgelsene, granskingene og utryddelsene. Det er tross alt ikke en blind tro: De følte og visste at det fantes en mening.

Læren om kabbala måtte holdes hemmelig for menneskene fra Israel nettopp fordi de måtte blande seg med ønskene til andre nasjoner og fullføre eksilperioden. Det var derfor kabbalistene skjulte den, distanserte menneskene fra den og skremte dem slik at den ikke forvirret dem og ga dem tid til korrigere det som trengte å bli korrigert.

Det var på denne måten de utførte korreksjonen på den tiden. Vi kan ikke se den indre utviklingen som foregikk inni dem. I milliarder av år har materien utviklet seg på en ubevisst måte, men vi kan ikke forstå prosessen i sin helhet med våre begrensede hjerner. Om vi opprettholder dette synet på virkeligheten, kan vi ikke rettferdiggjøre noe innenfor det. Dersom vi ønsker å forstå noe som helst, må vi først avdekke hele bildet.

Fra del fire av Morgenleksjonen 16/02/2011, “Introduction to the Book, Panim Meirot uMasbirot”

Kommentarer / Spørsmål