Det finnes ikke to like kjærligheter

thumbs_Laitman_183_04

Spørsmål: Hvordan endres kjærlighet fra den ene fasen til den andre? Hva er de forskjellige typer av kjærlighet?

Svar: Det som regnes som kjærlighet i vår verden, regnes ikke som kjærlighet i kabbalah.

Jordisk kjærlighet er narsissisme. Alle våre følelser går inn i det, og den kjærlighet omtalt i kabbalah er allerede kjærlighet i seg selv, for uansett hva slags negativitet vi føler i vårt ego mot kjærlighetens kilde, elsker vi det på tross av denne følelsen.

Dette er ikke masochisme. Snarere er det undertrykkelse av ego i opposisjon til hvor det er mulig å elske. Og hvis ikke «i opposisjon,» da sier dette at vi elsker oss selv, vårt ego.

Derfor er alle typer av jordisk kjærlighet- til et barn, til din mann, til din kone – uansett til hvem eller hva – alt dette er narsissisme.

På denne måten tar løsrivingen fra jordisk kjærlighet plass over alle 125 nivåer, og bare i den grad vi avviser vårt ego er det mulig på dette nivået å nå en nøytral egenskap. Etter dette når vi karakteristikken til givergleden, og etter det, karakteristikken til kjærlighet, som er å motta for å gi, og slik er det på alle nivå.

Med andre ord gjør vi først en restriksjon (Tzimtzum) på hvert nivå ved å lukke vårt ego, etter dette kommer stadiet av impregnering (Ibur), amming (Yenika) og en stor tilstand (Mochin).

 

 

Kommentarer / Spørsmål