På vei mot mennesket i meg

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvordan annullerer jeg meg selv overfor gruppen?

Svar: Dette er noe som er forferdelig vanskelig å gjøre, det er omtrent umulig. Du må bare plassere deg selv under påvirkningen fra gruppen og forsøke fysisk, etisk, psykologisk og spirituelt å annullere deg innenfor omgivelsen. Det er den eneste måten! Overgi deg og gjør deg selv lavere og godta dem slik som de er. Hvis dette er gruppen de brakte meg til og jeg annullerer meg selv overfor dem, da oppnår jeg begrensningen min.

Derfor er det viktigste at du i ethvert gitt øyeblikk organiserer deg selv internt og avklarer: «Mot hva er tankene mine, kreftene og ønskene mine rettet – alt det som et menneske er i besittelse av?»

Mens jeg konstant eksaminerer og skanner det interne selvbildet, beskriver jeg overfor meg selv hvem jeg i øyeblikket er, et udyr eller noe som nærmer seg forestillingen av et menneske. Jeg finner desverre hele tiden ut at jeg er et udyr. Men etterpå kommer det bevegelser, selv små bevegelser, i retning mot mennesket i meg.

(127748)

Kommentarer / Spørsmål