Det jeg sådde

Spørsmål: Om vi ønsker å korrigere oss selv til fordel for menneskeheten, betyr dette at vi ønsker å gi?

Svar: Ja og nei. Tenk deg at det har oppstått et personlig problem, og at jeg er nødt til å korrigere det. Jeg må ringe en doktor, en tekniker eller noe helt annet. Hvem gjør jeg dette for: for de som lider eller for meg selv?

Alt er avhengig av sirkelen der vi bestemmer våre grenser. Et lite menneske er avgrenset av seg selv. En som er mer utviklet tar hensyn til sin egen familie. En som er enda mer utviklet utvider sin sirkel til å gjelde naboene, byen, landet, verden og til slutt, hele virkeligheten.

Om jeg forstår at korreksjonen av verden må skje gjennom Israel, som eksisterer kun for dette, da vil alt jeg gjør eksternt være det samme som at jeg gjør det for meg selv. Om jeg lever for å kunne korrigere verden og dette er hele mitt oppdrag, vil jeg først måtte korrigere ønskene (Kelim) i hele verden, og da vil jeg ta imot et svar gjennom dem.

Det jeg ”sådde” betyr derfor at jeg snur meg mot verden, gir til den, blir gjennomboret av dens ønsker og leder dem til korreksjon. Da kan jeg håpe på å ta imot et svar fra skaperen til disse ønskene. Når dette skjer, får jeg svaret først siden verden kun kan klare å ta imot det gjennom meg.

Fra første del av Morgenleksjonen 13/02/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål