Det er vår jobb

Alle problemene i verden har sin bakgrunn i at Israel, eller de som lengter etter skaperen, ikke utfører den oppgaven som de har blitt betrodd. Det er dette kabbalistene skriver om. Vi gir ikke korreksjonsmetoden videre, og vi forteller ikke verden om den heller.

I hovedsak forventes det ikke at verden skal gjøre noen ting, den skal bare godta denne metoden fra oss, og det er vi som skal sette den ut i live. Derfor er det meningen at alt dette arbeidet skal gjøres av oss. Vi må begynne og avslutte dette arbeidet.

Verden vil gi deg ønskene (Kelim) om du finner en måte å tiltrekke deg dem på og å ta imot dem på fra andre. Verden i seg selv utfører ingen handlinger. Alle handlingene vil med andre ord utvikle seg fra naturen selv. Det står skrevet at ”nasjonene i verden vil bære Israel på sine skuldre”. De vil gjøre det når korreksjonen finner sted.

Kun de som har oppnådd fri vilje har to krefter: den kvinnelige og den mannlige (ønsket om å få nytelse og ønsket om å gi til det). Det er de som blir sett på som ”Israel”, som betyr ”direkte til skaperen” (Yashar El). På midtlinjen kan de tiltrekke seg lyset som endrer på vegne av hele verden.

Fra første del av Morgenleksjonen 13/02/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål