I ett med verden

Spørsmål: Hvilke ønsker må vi ta imot fra verden? Hva betyr det ”å ta opp i seg ønskene til andre”?

Svar: Det er det samme som å knytte seg sammen til en gruppe. Jeg har en gnist av kjærlighet for andre som kalles ”punktet i hjertet”. Dette er kun en gnist som ikke vil ta fyr av seg selv. Jeg må knytte meg til gnistene til vennene mine. Om våre gnister oppnår samhold, vil de gi oss en større styrke til å utføre korreksjoner. Da vil vi også motta lyset.

Det samme gjelder vårt arbeid med verden. Mennesket utvikler ikke noe ønske om å korrigere sin sjel uten at han knytter seg til ”nasjonene i verden”. Det er fordi en del av hans sjel (GE) eksisterer i han og hans venner, mens den andre delen (AHP) i ”nasjonene i verden”. Vår oppgave er å knytte sammen disse delene for å kunne skape hele Kliet (beholderen).

Fra første del av Morgenleksjonen 13/02/2011, Writings of Rabash                   

Kommentarer / Spørsmål