Det øvre programmet forventer ditt bidrag

Spørsmål: Hvorfor skal vi påvirke vårt utviklingsprogram og prøve å omgå det om det er slik at skaperen allerede har satt opp et bestemt program når det gjelder vår utvikling?

Svar: Det finnes et naturlig utviklingsprogram som blir sett på som ”naturen”. Naturen har en innebygget motor som jobber og styrer hele utviklingen, og vi har gjennom tusenvis av år latt oss styre av den og slik utviklet oss. Slik har det vært gjennom hele menneskets historie på jorden.

Samtidig angir dette programmet at mennesket gradvis vil nå en tilstand der han vil begynne å delta i dette arbeidet selv. Kraften som ligger i naturen fortsetter å påvirke og utvikle ønsket. Inni ønsket dyrker det også punktet som kommer fra sjelens rot. Når vi kommer til et bestemt punkt, begynner vi å høre stemmen til dette punktet i hjertet i tillegg til vårt ønske om å ta imot nytelse. Tiden er kommet for at det skal gjøre seg selv kjent, og det krever da at mennesket skal realisere det.

Realisering av punktet skjer over ønsket. Mennesket føler seg delt i to og befinner seg overfor et valg: å følge egoet sitt, som er hans materielle ønsker (slik som mat, sex, familie, velstand, makt og kunnskap), eller å fortsette å utvikle dette spirituelle punktet og få svar på spørsmålene: Hvem er jeg? Hvor begynte jeg? Hvor er den øvre kraften? Hva er det livet handler om? Hva er meningen med eksistens?

Punktet i hjertet begynner å stille disse spørsmålene, og leder en mot forvirring. Da finner han eller hun på en eller annen måte læren om kabbala, og dette er også forhåndsprogrammert! Livet består ikke av tilfeldigheter, for alt som finner sted i denne verden kommer ned til oss fra den øvre virkeligheten. Om du velger den andre veien eller ikke og får alle muligheter til å sette det ut i live, er dette også underlagt det samme skapelsesprogrammet.

I dag kommer du ikke for å studere ut i fra egen fri vilje. Det er bare det at det finnes krefter som har jobbet med deg og som fikk deg til å forstå at du måtte komme. Friheten din begynner først når du står foran et klart valg: å tre inn i en kabbalistisk gruppe eller ikke, og på et dypere nivå i deg: Er du villig til å ofre egoet ditt slik at du kan bli en livsviktig del av den eller ikke?

Valget ligger kun mellom to ønsker: Ett som er rettet mot seg selv, og det andre som er rettet utover. Det er her du virkelig har muligheten til å foreta et valg. Ønsker som er rettet mot en selv er AHP (den lavere delen av Partzuf). Ønsker som vender seg utover er Galgalta ve Eynaim, den øvre delen av Partzuf. Mellom disse ligger det et område som blir sett på som ”Klipat Noga”, der det virker som om du foretar et valg. Et nytt spørsmål dukker likevel opp: Hva baserer du valget ditt på, og hvordan blir du manipulert ovenfra slik at du foretar dette og ikke det andre valget?

Det samme programmet styrer oss slik at vi sprer kabbala til hele verden. Uten dette vil ikke verden bli korrigert siden den kun følger naturlige utviklingsprogrammer, akkurat som alle de andre naturnivåene. Vi må bruke disse nivåene på riktig måte, det vil si at vi må bruke – i tanker, handlinger og intensjoner – resten av menneskeheten, i tillegg til den animalske, organiske og uorganiske naturen for å kunne knytte dem til oss selv og alle sammen samlet, som én skapning, og løfte oss fra nivået til denne virkeligheten og over i den øvre virkeligheten.

Fra del tre av Morgenleksjonen 27/05/2011, ”General Introduction to the Book Panim Meirot uMasbirot

 

Kommentarer / Spørsmål