Taushet som et tegn på maktesløshet

Mennesker med punktet i hjertet har fått en forståelse, virkemidler og en evne til å hjelpe verden. Vi må nå begynne å praktisere det vi har fått slik at vi kan iverksette det vi har lært ett hundre prosent.

Vi har fortsatt tid: Menneskene leter fremdeles etter årsaken til alle problemene, og etter en mulighet til å forbedre situasjonen. Til slutt vil de forstå at det ikke finnes en egen løsning for deres land, fordi de er avhengig av hele verden. ”Hva er poenget med å samles på torget? Hvordan vil dette hjelpe oss? Må jeg rette en bønn til hele verden?” Ja, det må du. La oss sammen finne ut hva vi har oversett, slik at vi kan forstå hvor vi kan finne hjelp.”

Da vil nasjonene vende seg til oss. Profetene skriver om dette, og nevner store lidelser over hele verden. Det finnes ikke lokale katastrofer lengre, men epidemier, naturkatastrofer osv. Alt dette skjer for å presse Israel, til tross for landets tilsynelatende begrensede størrelse på en global skala.

Et globalt drama utfolder seg foran våre øyne. Israel har fortsatt ikke nådd det punktet der innbyggerne har mistet sine jobber og nødvendige sosiale tjenester, slik som helseforsikringer og trygdeordninger. I USA er det for eksempel et stort antall huseiere som ikke klarer å betale sine boliglån, mens deres hjem på samme tid har falt i verdi og nå er mindre verdt enn summen som deres gjeld utgjør.

Situasjonen er dyster. Menneskene vil se dette enda tydeligere når krisen blir enda mer helhetlig og unektelig global. Det er ikke en tilfeldighet at G8-deltakerne som samlet seg i Deauville gjennomførte et lite hensiktsmessig møte.

Jeg prøver ikke å gjøre narr av dem, for det er faktisk ikke noe de kan gjøre. En stor katastrofe venter oss, alle forstår dette og alle tier om det. De kan ikke bare stoppe møtene, siden de må gjøre noe selv om det bare er for å vise seg.

Fra den fjerde delen av Morgenleksjonen 30/05/2011, «The Peace»

Kommentarer / Spørsmål