Det viktigste er tilknytning til røttene

Hver eneste vitenskap er et språk. Innenfor vanlig forskning forklarer du dine resultater på samme nivå som du oppnår den på (i den samme virkeligheten), mens når du bruker det kabbalistiske språket forklarer du det du har oppnådd i henhold til roten. Dette er forskjellen på vanlig vitenskap og vitenskapen om kabbala. Du registrerer mange fenomener som du studerer og oppnår i denne virkeligheten på samme nivå som du oppnår og forsker på det. Innenfor kabbala oppnår du ikke materien i seg selv, men dens tilknytning til roten. Dette er det viktigste!

Baal HaSulam skriver følgende i artikkelen ”The Teaching of Kabbalah and Its Essence”: …fysikk er ren kunnskap av hendelsene til en bestemt art som eksisterer i en bestemt verden. Den er unik for sitt subjekt, og ingen annen lære er inkludert i den.

Det er ikke slik for læren om sannheten, siden det er en kunnskap om helheten til de uorganiske, organiske, bevegelige og kommuniserende nivåene i alle virkelighetene med alle deres eksempler og måter å oppføre seg på, slik de er en del av skaperens tanke, det vil si i dens mening. På grunn av dette er alle lærene i verden, fra den minste til den aller mektigste, en del av dette på en fantastisk måte…

Denne tilknytningen med roten er unik for vitenskapen om kabbala. Det er det som gjør den i stand til å omfatte alle de andre vitenskapene i seg selv. Du kan forklare egenskapene til en viss materie i det nåværende øyeblikket eller forbindelsene mellom fenomener, men dette forklarer ikke meningen med ting eller fenomenene.

Fra del fire av Morgenleksjonen 10/02/2011, “The Essence of the Wisdom of Kabbalah”

Kommentarer / Spørsmål