Overnaturlige evner

Spørsmål: Finnes det overnaturlige krefter i vår virkelighet?

Svar: Det naturlige og overnaturlige måles av mennesket i henhold til hans natur og utviklingsnivå. Om et mennesket som for eksempel levde for 500 år siden fikk se et fly, ville han bli skremt av å se denne metallfuglen som fløy gjennom luften uten en gang å bevege vingene!

Det overnaturlige representerer ikke noe annet enn det som er mer mektig enn meg selv. Akkurat nå er det noe som styrer meg, men i morgen vil jeg klare å ha kontroll selv. Overnaturlig står for noe som er ”over min natur”, noe som jeg aldri vil kunne oppnå på en naturlig måte.

Naturen i vår virkelighet er fullstendig egoistisk. Det er ønsket om å ta imot nytelse fra alt mulig, om å komme nærmere ting som gir oss fordeler og som leder oss bort fra skadelige ting. Den motsatte naturen: giverkraft og kjærlighet, er over dette nivået.

Giverkraft og kjærlighet er større enn vår natur siden de ikke har den begrensingen som forståelse kun for ens egen individuelle nytelse har. Disse kreftene kan kun bli aktivert på vilkår av at du oppnår dem ved å løfte din egen natur slik at du trer inn i den motsatte naturen. Da vil du få et annerledes syn på virkeligheten, som det står skrevet: ”Jeg så en omvendt verden”. Denne virkeligheten er ikke begrenset av tid, rom eller bevegelse. Den er uendelig og i balanse, uten sammenstøt eller grenser. Så snart du oppnår den, eksisterer du i den.

Vi føler ikke denne virkeligheten nå siden vi har motsatte egenskaper. De som har oppnådd disse egenskapene over sin natur, opplever den. Du kan si at disse menneskene, som kalles kabbalister, har overnaturlige evner.

Fra programmet “Ask the Kabbalist” 23/06/10

Kommentarer / Spørsmål