Du må føle skaperen

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Du har foreslått at jeg må prøve å føle at «der er ingen annen enn ham,» at jeg må forestille meg det, for det er ikke en del av virkeligheten min…

Svar: Det er ikke dette som er problemet. Problemet er å annullere deg selv i så stor grad at du føler at bare skaperen  eksisterer.

Spørsmål: På hvilken måte? Jeg føler ikke hans eksistens i vår virkelighet.

Svar: Du må spørre. Du henvender deg til en kraft du ikke føler og ber om å få mulighet til å føle den.

Å føle den betyr at du blir lik den. Det betyr at du annullerer deg selv, siden følelsen av selvet forekommer fordi du er motsatt den. Så i den grad du annullerer deg selv, føler du den.

Han og jeg kan ikke eksistere på samme tid. Så du ber ham om å annullere deg og ved å gjøre det, blir du lik ham.

Gjenta det mange ganger sammen med vennene og det vil gradvis begynne å gå inn i følelsene dine. Det finnes ikke andre måter.

(130111)

Fra the World Zohar Week «Integral Education Covvention», dag 3, 4/2/14, leksjon 1

Kommentarer / Spørsmål