Eksempler på vår egen uvitenhet

Baal HaSulam, “The Nation”: Belønningen for intellektuelt arbeid er høyere enn for fysisk arbeid. Arbeidet til de som er raske lønner seg mer enn arbeidet til de som jobber senere. Et enslig menneske må få mindre enn et som har en familie. Arbeidstiden må likevel være lik for alle, og også fordelingen av arbeidets frukter må være lik. Hvordan kan vi knytte sammen alle disse forskjellene?

Hvordan kan vi etablere en rettferdig fordeling om vi alle er så ulike? Menneskenes produktivitet er ulik. Du kan ikke kreve det samme av alle og måle deres innsats i henhold til like kriterier. Som en følge av dette har vi ingen basis, ingen grunnlag, for å bygge opp et rettferdig samfunn.

Vi må forklare dette til de som roper etter sosial rettferdighet i gatene. Hvordan skal vi oppnå sosial rettferdighet? Hvordan måler du det om alle er ulike fra naturens side, og du ikke har verktøyene for å måle deres ulikheter? Fra naturens side er vi alle ulike: vi har ingen kriterier for å sammenligne oss, det vil si at vi aldri vil oppnå rettferdig fordeling av godene. Man må befinne seg på skaperens nivå for å kunne fordele alt på en rettferdig måte.

Faktum er at hver og én av oss allerede i dag får en rettferdig fordeling. Det du får hvert eneste sekund i løpet av livet kommer faktisk fra han. Dette er rettferdighet; det er det du har rett på. Han fordeler alt slik at din egen andel er helt nøyaktig.

Det er skaperen som gir deg alle betingelsene som du lever under. Kanskje du ikke er enig med han og systemet, men det er dette han gir deg. Han forteller deg: «Fra nå av må du arbeide. I henhold til egenskapene i din sjel, må du befinne deg nøyaktig i denne tilstanden. Denne tilstanden er den beste for deg, og du kan kun utvikle deg ut i fra dette punktet. Om du begynner å arbeide, vil du få mer. Nå har du fått det du trenger for å kunne utvikle deg, på en rettferdig måte og i henhold til alle reglene.»

Selv Farao sa at «skaperen er den rettferdige og Farao er en kjeltring». Selv om du ikke er enig, ikke vet om dette eller ikke er klar for det, er det fremdeles slik systemet er bygget opp. Hvordan kan du begynne å bevege deg? Hvor skal du gå? Kun imot giverkraften!

Om du ønsker å utvikle deg og endre deg selv, omgivelsene, samfunnet og verden, må du lære av skaperen hva det betyr å være rettferdig: å ta hensyn til alle og hjelpe dem med å oppnå rettferdig fordeling av godene på større og større nivåer av giverkraften. Vi får rettferdig fordeling av godene på hvert eneste nivå, helt til den siste korreksjonen. Det er der rettferdig fordeling oppstår, og kalkulasjonen er svært nøyaktig. Du kan ikke løfte deg til det neste steget på den spirituelle stigen før du er 100 % enig i hva som skjer, det vil si før du oppnår beholderne til giverkraften og sier deg enig i at dette er rettferdig.

Hvorfor har vi da alle disse demonstrasjonene i gatene som ber om rettferdighet? Hvilke krav kan du fremme? Styrk omgivelsene og korreksjonen mellom dere selv, og slik vil dere løfte dere til et høyere rettferdighetsnivå. I henhold til ditt nivå, vil du få det du fortjener. Et høyere nivå vil gi deg noe annet. Hva vil det være? Begynn å gi til hverandre, og så vil dere oppdage det. Lyset er alltid der. Når du løfter deg høyere sammen med samfunnet, får du også mer. Om du går lavere ned, vil du få mindre.

Hva kan du så vise? At du ikke vet hva som skjer? Hvem krever du rettferdighet fra? Alle befinner seg i samme båt. Ingenting godt vil komme ut av dette. Revolusjonene i Egypt og Libya er de beste eksemplene på dette.

Vi må forstå at vi alltid befinner oss i et korrigert system. Vi kan bare løfte oss innenfor det og opp imot stadig flere opphøyde tilstander av gjensidig korreksjon. Du lever i det uendelige lyset og får fra det kun i henhold til ditt nivå, det vil si så mye som du kan ta opp i deg. Det fyller deg; det har absolutt alt du kan ønske deg.

Hvordan kan du så rope at det ikke er nok for deg? Du kan få mer; du blir gitt denne muligheten. Begynn med å knytte deg sammen med andre, og jo bedre samholdet mellom oss er, jo mer vil vi kunne ta imot. Vi vil ikke oppnå lykke uten gjensidig garanti. Ingen demonstrasjoner eller revolusjoner vil hjelpe.

Fra del fem av Den daglige kabbalaleksjonen 28/09/2011, «The Nation»

Kommentarer / Spørsmål