Den skjulte tankekraften

Kontakten mellom mennesker er mye sterkere og obligatorisk enn menneskene selv forstår. I henhold til naturen, representerer denne kontakten en hel organisme som gradvis blir avdekket for oss.

Det viser seg at hele naturen er knyttet sammen. Den begynte å utvikle seg fra ett eneste punkt som et resultat av Big Bang. Gjennom vår oppfattelse er naturen delt opp i mange ulike deler: det uorganiske, det organiske, det animalske og det menneskelige nivået, i tillegg til det fysiske, kjemiske, biologiske, etiske, moralske og andre lover. Vi ser ikke alt dette som en helhet. Vi ser ikke hvordan alt henger sammen og er én helhet, hvordan mine tanker og følelser påvirker eksplosjonen av stjernene eller hvordan disse stjerneeksplosjonene påvirker plantene i min egen hage. Vi ser ikke alt, men det betyr ikke at det ikke finnes likevel.

Naturen er global. Årsaken til at vi oppdager dette faktumet mer og mer, er fordi vi har utviklet oss. Avdekkingene som jeg gjør i dag kunne tross alt ikke bli gjort i går siden jeg ikke var nok utviklet da. Det betyr ikke at disse tingene ikke allerede eksisterte likevel, og at jeg oppdager nye egenskaper i nauren. De dukker opp i meg fordi jeg utvikler meg.

Jeg er den mest aktive utviklingsdelen i naturen. Som et menneske utvikler jeg meg mer og mye fortere enn noen andre: når det gjelder kunnskap, oppnåelser, følelser og så videre. Når jeg utvikler meg, oppnår jeg en større oppfattelse av helheten.

Eksisterte ikke Amerika før verdensdelen ble oppdaget? Jo, det gjorde den! Hva med stjernene og galaksene? Eksisterte ikke de før vi oppdaget dem? Alt eksisterte, det er bare vi som ikke kunne se det fordi vi ikke var nok utviklet.

Vi begynner å avdekke vår samhørighet. Denne samhørigheten eksisterer på nivåer som vi ikke kan føle, det vil si at jeg ikke kan oppfatte det gjennom våre fem sanser. Denne samhørigheten eksisterer ut over mine følelser, innenfor tanker og systemer av samhold mellom oss, og derfor vil mine tanker, handlinger og følelser påvirke deg.

Fra diskusjon om global utdannelse 07/09/2011

Kommentarer / Spørsmål