En bønnebok er sagaen om det spirituelle liv

Sjelens reaksjoner på tilstandene som den gjennomgår blir avspeilet i ordene som er skrevet av kabbalister. Denne reaksjonen er samlet i bønneboken Siddur (”rekkefølgen” av tilstandene man gjennomgår). Vi forstår ikke hva bønnene beskriver, heller ikke sjelens inntrykk som er tatt opp i bønnene, bokstavene, deres kombinasjoner eller måten ordene er satt sammen til setninger på.

Hele bønneboken er organisert slik at for enhver sjel som opplever endringer i en spesifikk tilstand, er dette en prosess som blir uttrykt med de samme ordene i bønnen. Det er ikke nødvendig å si ordene høyt. Sjelen vil føle dem inni seg, og bønnen vil bli dens interne oppbygging.

Hver eneste bokstav er en bestemt rekkefølge, en sekvens av kreftene som gir og tar imot. I tillegg er det ”vokalmarkeringer” innenfor bokstavene, påfyll, en fullstendig TANTA (Ta’amin, Nekudot, Tagin, Otiot eller lys, punkter, kroner over bokstavene og bokstaver), tilstandene som vi går gjennom.

Våre interne ønsker forandrer seg til alle slags former som utløser ulike følelser i oss. Til gjengjeld tar disse følelsene imot en bestemt form for spirituelle elementer i bokstaver, ord og setninger når de blir overførte til papir.

En bønn er med andre ord et eksternt uttrykk for interne spirituelle følelser. Et menneske trenger egentlig ikke en bønnebok. Om han opplever disse interne tilstandene, vil de bli hans bønn.

Man trenger en bønnebok for å kunne se på formene til bokstavene og for å se (om vi har nådd et visst nivå) hvilke tilstander vi må gå gjennom, å se for oss hva som venter oss i framtiden. Om jeg allerede befinner meg i den spirituelle virkeligheten, vil jeg ut i fra det som jeg har lest i bønneboken på en måte oppfatte hva som kommer til å skje med meg og hvilke tilstander jeg vil måtte tre inn i.

I denne verden kjenner jeg til ulike menneskelige følelser. Når jeg leser en roman kan jeg for eksempel føle og oppleve hendelsene som blir beskrevet internt. Det samme gjelder den spirituelle virkeligheten.

Fra del tre av Morgenleksjonen 21/04/2011, Beit Shaar HaKavanot

Kommentarer / Spørsmål