En eventyrverden som du kan tre inn i

Nøkkelen for å kunne lese boken Zohar er intensjonen vi leser den med. Det er fordi vi tiltrekker oss det mektigste lyset når vi leser den, om vi bare vet hvordan vi skal gjøre det. Av alle de kabbalistiske skriftene er det ingen som inneholder et mektigere lys enn boken Zohar. Det er derfor denne boken har blitt så berømt og populær opp gjennom tidene, og det er derfor den ble holdt skjult og gjennomgikk mange skjebnesvangre handlinger.

Den blir gjort allment tilgjengelig i dag kun fordi den er selve kilden til lyset som endrer. Derfor betyr det ikke noe hva vi egentlig leser i boken Zohar i dag, siden vi ikke klarer å forstå et ord av det den inneholder på riktig måte uansett. La oss likevel ha som mål å trenge inn i det bildet som beskrives: føle heller enn å forstå, siden vi ikke kan oppnå forståelse med vårt materielle sinn.

Vi streber etter å tre inn i det, å avdekke det. Kabbalister som har oppnådd den spirituelle virkeligheten og som deler det de har funnet med oss, har beskrevet dette akkurat som en eventyrbok som forteller en historie om oppdagelsesreisende som utforsker nye øyer og kontinenter. På samme måte forteller kabbalistene oss om den spirituelle virkeligheten. De beskriver hvilke interne instrumenter de bruker for å avdekke spiritualitet, og lar oss også få vite hva de ser og føler. De forteller oss med andre ord hvilke handlinger de utfører, og hva som blir resultatet.

Vi ser, leser og hører på det selv om vi ikke forstår noe av det. Vi motiveres likevel av et ønske om å oppnå disse tilstandene og leve i dem. Som barn, da vi følte oss oppglødde av å lese eventyrbøker, opplevde vi det samme som hovedpersonen gjorde gjennom vår fantasi. Gjennom boken Zohar trer vi faktisk inn i den spirituelle virkeligheten, og klarer å føle den enda sterkere enn vi opplever oss selv i denne virkeligheten. Vår nåværende oppfattelse av denne virkeligheten er faktisk veldig forvridd og uklar, sammenlignet med alt det andre som finnes der ute.

Innen spiritualitet finnes det en utrolig klarhet og gjennomsiktighet, selv om man ikke klarer å se det for seg nå. I tillegg oppnår man en dyp forståelse av alle handlingene og kreftene som står bak oss, inkludert årsakene, effektene og kilden til det som skjer. Det er nettopp dette vi skal strebe mot mens vi leser boken Zohar. Vi må slutte å føle oss som ”gamle menn”, og heller føle oss som barn som blir oppslukt av en bok full av spennende eventyr.

Fra del to av Morgenleksjonen 07/01/11, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål