En indre forbrenningsovn

Spørsmål: Korreksjoner skjer inni oss, og kunnskapen sprer seg gjennom oss. I dag er det Samholdsdag, og 28. januar 2011 vil det bli avholdt kongresser i Berlin og San Francisco. I lys av alt dette, hva er vår plikt?

Svar: Vi må oppdage at vi er tannhjulene som er knyttet sammen til én mekanisme som heter ”Den verdensomfattende Bnei Baruch bevegelsen”, og at vi holder på å få kontakt med hele verden. Tenk dere hvor kraftig motoren vår må være for å kunne ”snurre” alle i én retning, med én intensjon, én drivkraft, og for at vi skal klare å samle hele verden til denne ”snurrende bevegelsen”, bevegelsen mot enhet.

Kraften må være så sterk at tilleggsvekt ikke vil stanse oss, men heller vil gi oss flere krefter. Det er dette vi streber mot å oppnå.

Fra del fire av Morgenleksjonen 26/12/10 ”Peace in the World”

Kommentarer / Spørsmål