Ingen steder å gjemme seg

Spørsmål: Hva trenger vi for å kunne forklare prinsippet om tannhjulene til resten av verden?

Svar: Vi er alle ett hundre prosent avhengige av hverandre. I ulike områder blir dette uttrykt på ulike nivåer, men en hvilken som helst prosentdel utenom ett hundre er likevel en løgn. Selv om kun én prosent er synlig, betyr det at de resterende 99 prosentene er skjulte på innsiden.

Uansett hvordan vi snur og vender på det vil vår avhengighet være absolutt, selv om det ikke helt ser slik ut. Hvor du enn snur deg, vil du se at vi er lenket sammen med jernlenker av gjensidig samhørighet og det finnes ingen steder man kan rømme av gårde til for å omgå dette.

Jo klarere dette blir uttrykt, jo høyere vil menneskeheten rope. Dette betyr i virkeligheten at du er helt avhengig av dine fiender og rivaler, alle og enhver, og at du ikke vet hva du skal gjøre med det.

Det er akkurat som i en familie der mann og kone oppdager hatet som finnes mellom dem, og hvilken total avhengighet de har til hverandre. Vi er uatskillelige, og det er ingen steder å gjemme seg. Her er vår lille leilighet, våre barn, vårt kjøleskap og våre ressurser. På toppen av alt hater vi hverandre til døde, og vi kan ikke engang dø.

En slik uutholdelig spådom må på en eller annen måte mykes opp og roes ned. Dette er tross alt det vi kaller fødselen til en ny virkelighet, rier før Messias ankomst.

Vi må ikke tro at når vi først har forstått hva som skjer, så vil verden vite hvordan den skal handle. I Writings of the Last Generation skriver Baal HaSulam at menneskene aldri vil forstå det, og at aldri vil en fiende forenes med en fiende. Vi ser derfor her viktigheten av å spre kabbala og vår samhørighet som en modell for hele menneskeheten.

Fra del fire av Morgenleksjonen 26/12/10, ”Peace in the World”

Kommentarer / Spørsmål